استاد دانشگاه ایراسموس روتردام هلند در دانشگاه علامه:

در ایران بار سیاسی یارانه مهتر از بار مالی آن است/ آیا یارانه‌ها را نگه داریم؟

دکتر محمود مسکوب در نشستی در دانشگاه علامه به آسیب‌شناسی اجرای هدفمندی یارانه‌ها در ایران پرداخت و گفت: در دنیا یارانه‌ها بیشتر برای کاهش فقر و افزایش سرمایه‌های انسانی افراد در حوزه‌هایی مانند سلامت، تعلیم و تربیت، تغذیه کودکان وجود داشته است. مسئله به این شکل نبوده که یارانه‌ داده شود تا مردم با آن خریدی انجام دهند یعنی اعطای یارانه نقدی هدف مشخصی را دنبال می‌کرده است.


جلايی‌پور و قانعی‌راد

ترامپ، شومن پوپولیست یا تحقق رویای امریکایی؟

پیروزی ترامپ د‌ر انتخابات امریکا یک شگفتی بود‌، یک پد‌ید‌ه «عجیب» که نیازمند‌ توضیح است، مرد‌ی بیرون از چارچوب‌های شناخته شد‌ه و مرسوم سیاست ورزی امریکا با اد‌اها و صحبت‌هایی غریب. فرد‌ی که حتی هم حزبی‌هایش د‌ر حزب جمهوریخواه نیز از او حمایت نکرد‌ند‌ و