کارشناس حوزه کار:

دروس دانشگاهی کاربردی نیست/ ضرورت آموزش مهارت به دانشجویان برای جذب دربازار کار

کارشناس حوزه کار یکی از علل بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را کاربردی نبودن سرفصل‌های دروس دانشگاهی و تئوری‌محوربودن آنها عنوان و بر آموزش مهارت به دانشجویان هنگام تحصیل تاکید کرد.