قانون مهاجرت ترامپ برای استاد علامه دردسرساز شد؛

ارسال مقاله از پشت دیوار

حسین پناهی، استاد تمام جامعه‌شناسی که برای فرصت مطالعاتی در آمریکا به سر می‌برد، به دلیل نداشتن گرین‌کارت نمی‌تواند بعد از سفر به ایران به آمریکا برگردد، به همین دلیل مقاله اش را به جای خودش به تهران می‌فرستد.