در نشست «پژوهش زیبایی‌شناسی رمان پسامدرن ایرانی» مطرح شد؛

رمان «این مرد از همان موقع بوی مرگ می‌داد» نمونه موفقی از رمان پست‌مدرن ایرانی است

در داستان پسامدرن نویسنده ضمیر شخصیت‌های داستان را واکاوی و روانکاوی می‌کند، پی‌رنگ داستان به‌هم‌ریخته و شبیه پازل‌های نامرتب است، واقعیت بیرونی با واقعیت ذهنی نویسنده تلفیق می‌شود و به علت فشرده بودن داستان، سرعت روایت افزایش پیدا می‌کند و برجسته‌سازی زاویه دید اتفاق می‌افتد.


پاسخ پارسانیا به اشکالات علوم اجتماعی اسلامی؛

چگونه علوم اجتماعی اسلامی ممکن است؟

با پذیرفتن معنای مدرن از علم می‌توان علم اسلامی داشت. چراکه نقدهای پست‌مدرن این راه را برای ما هموار می‌کند.


«فوايد ويتگنشتاين» در گفتاري از مرتضي مرديها؛

مرشد خطرناک پست‌مدرن‌ها/ از جذابیت ویتگنشتاین پرهیز کنید

گمان نمی‌کنم هیچ فیلسوفی از میان متاخران باشد که این اندازه از رشته‌های گوناگون به او ارجاع وجود داشته باشد، به خصوص که ویتگنشتاین تولیدات علمی زیادی ندارد: یک کتاب کوچک جزوه مانند که در زمان جوانی و در ایام جنگ جهانی اول نگاشته شد و دیگری کتاب مفصل تری که چند سال بعد از مرگش منتشر شد و هر دو نیز کتاب‌های معمولی نیستند، زیرا غیرقابل فهم هستند و شرح شارحان نیز یا خود غیرقابل فهم است یا در ستایش آن‌اند.