رشته‌هاي فني و حرفه‌اي پاشنه‌آشيل هدايت تحصيلي است؛

جای خالی بخش خصوصی در مراکز فنی و حرفه‌ای

این روزها در شرایطی که دانش‌آموزان در مدارس برای رفتن به رشته‌های نظری سرودست می‌شکنند صنایع کشور هر روز بیشتر از قبل با بحران نبود نیروی انسانی کارآمد دست‌وپنجه نرم می‌کنند.


هادی خانیکی:

چه زمانی یک جامعه سیاسی می‌شود؟

خانیکی با بیان اینکه ما در دولت گذشته با آسیب‌های اجتماعی بسیاری مانند بی‌اعتمادی و سوءظن به یک‌دیگر مواجه شدیم، خاطرنشان کرد: طبق طرح ارزش‌ها و نگرش‌های اجتماعی که در دولت آقای خاتمی آغاز شده بود و در دولت گذشته متوقف و در سال ۹۴ پی‌گرفته شد، اعتماد مردم نسبت به گروه‌های شغلی، هنوز نسبت به معلمان، استادان و پزشکان بالاست و اگر این سه گروه مورد اعتبار در جامعه نتوانند نقش خود را در جامعه ایفا کنند، این به مسئله پیش روی ما تبدیل خواهد شد، مسئله اینکه، چه زمانی یک جامعه سیاسی می‌شود؟