پروفسور گوسکن به ایران آمد؛

دیدار استادان دانشگاه برن سوئیس از مؤسسه حکمت و فلسفه

روز گذشته مؤسسه پژوهشی حکمت وفلسفه ایران میزبان چند تن از استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در زمینه اسلام‌شناسی ایران‌شناسی به سرپرستی پروفسور گوسکن از دانشگاه برن از کشور سوئیس بود.