مدیرکل دفتر ازدواج وزارت ورزش و جوانان خبر داد:

اعطای پروانه به ۷۰ مرکز مشاوره ازدواج در ۱۹ بهمن

مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان گفت: سه شنبه هفته جاری(۱۹ بهمن ماه) با حضور وزیر ورزش و جوانان پروانه فعالیت ۷۰ مرکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده اعطا می‌شود.