دانشگاه و رسالت آن در جهان جديد در گفتاري از رضا داوري اردكاني؛

دانشگاه فقط حیثیت نیست/ علم را نه بازاری کنیم، نه از زندگی جدا

دانشگاه چیست؟ ظاهرا طرح این پرسش چندان وجهی نداشته باشد زیرا بیشتر مردم می‌دانند که دانشگاه چیست و شاید خود در دانشگاه درس خوانده باشند یا فرزندان و نزدیکان‌شان در آنجا درس بخوانند. پرسش‌هایی از این قبیل هم که چرا دانشگاه به وجود آمده و تاکنون منشا چه آثاری بوده و اگر نبود چه نقصان و خسرانی پدید می‌آمد و… زاید و بیهوده است.