نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس؛

«پراید» یک «تابوت» کم دارد

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: «پراید» هیچ امنیتی ندارد و تداوم فروش آن بازی با «جان مستضعفان» است. «پراید» یک «تابوت» کم دارد که سایپا آن را هم به همراه خودرو به مردم بفروشد.