كتاب «پدرسالار يا قدرت طبيعی پادشاهان» رونمایی شد:‌

غلامرضا کاشی: فراموشی خاستگاه، مثل فراموشی مادر است/ اردستانی: یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های رشته علوم سیاسی عدم آشنایی با متون دست اول

کتاب «پدرسالار یا قدرت طبیعی پادشاهان»، طی روزهای اخیر نیز در خانه اندیشمندان علوم انسانی رونمایی شد و توسط محمدجوادغلامرضا کاشی، استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی و علی اردستانی، عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان و مترجم کتاب مورد نقد و بررسی قرار گرفت.