نمایه شدن 16 مجله؛

مجلات دانشگاه علامه طباطبائی در پایگاه بین‌المللی دوج (DOAJ) ثبت نهایی شد

در راستای بین‌المللی سازی تولیدات انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی پس از گذشت نزدیک به یک سال از ثبت نام اولیه و استاندارد سازی سامانه مجلات، شانزده مجله دانشگاه علامه طباطبائی در پایگاه بین‌المللی دوج (DOAJ) ثبت نهایی شد. اسامی مجلات نمایه شده دانشگاه علامه طباطبائی را در ادامه می‌خوانید.