به همت هیئت اصحاب عاشورایی برگزار شد؛

اردوی زیارتی و تشکیلاتی مشهد مقدس

اردوی زیارتی و تشکیلاتی مشهد مقدس به همت هیئت اصحاب عاشورایی دانشگاه علامه طباطبائی به منظور افزایش ظرفیت‌های معنوی دانشجویان نو ورودی برگزار شد.