ديدگاه كارشناسان علوم انساني در خصوص مسئوليت‌پذيري در جامعه

وظیفه‌شناسی؛ حلقه گمشده در جامعه ما

فردی که سال‌ها با دقت وظیفه‌ای که به او سپرده شده بود را انجام داده و تنها یک بار بی‌توجهی کرده و همان یک بار چنین فاجعه‌ای به دنبال داشته. ساعت ٧:٢٢ صبح روز جمعه ۵ آذر ۱۳۹۵ بود که خطای یکی از متصدیان راه آهن، باعث برخورد دو قطار سمنان- مشهد با قطار تبریز – مشهد شد.