وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:

تأسیس سازمان نظام رسانه‌ای در دستور کار دولت است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: دولت تدبیر و امید اهتمام خاصی به حمایت از رسانه‌ها دارد و به همین منظور تأسیس سازمان نظام رسانه‌ای در دستور کار قرار گرفته که امیدوارم قبل از پایان کار دولت به تصویب رسیده و آن را ابلاغ کنیم.