«مسرور از بازگشت به کتابخانه»؛

وحید شالچی از وزارت علوم استعفا داد

دکتر وحید شالچی، مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی وزارت علوم در اینستاگرام خود خبر استعفایش را گذاشت و نوشت: «و سرانجام پذیرش استعفا و جلسه تودیع، لطف همکاران، محبت سرپرست محترم وزارت علوم و بازگشت مسرورانه به کتابخانه».