ظریف از تغییرات ساختاری دستگاه دیپلماسی خبر داد؛

تشکیل سه معاونت‌ اقتصادی، سیاسی و منطقه‌ای در وزارت خارجه

محمدجواد ظریف یکشنبه شب با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما به تشریح ابعاد جدید سیاست خارجی دولت دوازدهم پرداخت و تأکید کرد متولی روابط خارجی، وزارت خارجه است و کارهای اقتصادی و سیاسی در خارج باید با این وزارت خانه هماهنگ شود.


نشست ضرورت توسعه آموزش عالی در ایران؛

وزارت خارجه رابطه خود با دانشگاه‌ها را بیشتر کند / دانشگاه بین‌المللی راهی برای تقویت دیپلماسی

محمدعلی نعمتی، استاد دانشگاه با تاکید بر نقش بین‌المللی شدن دانشگاه در یک کشور، گفت: بحث فرهنگی اجتماعی مولفه مهمی در این موضوع است و اگر آموزش عالی بین‌المللی شود در واقع رفتار اجتماعی مردم را بین‌المللی کرده‌ایم.