گزارش میدانی «ایران» از میزان آشنایی مردم با شورا و اعضای آن؛

شورای شهر جای افراد متخصص است نه افراد سیاسی یا ورزشکاران

مطمئناً ما اگر از حقوق شهروندی خود آگاهی داشته باشیم می‌توانیم عملکرد اعضای شورا را به چالش بکشیم و آنها را وادار کنیم بدرستی به وظایف خود عمل کنند باید امسال افرادی وارد شورا شوند که تخصص مدیریت شهر را داشته باشند و به شهروندان تهرانی احترام بگذارند.


به بهانه کارزار جهانی «احمق‌ها را معروف نکنیم»

بچه معروف‌های «اینستاگرام» از کجا می‌آیند؟

اینستاگرام، بهشتی آرمانی است و فضایی است که انگار همه در آن حالشان خوب است و مخاطبانش هم از اقشار مختلف هستند. چون در این باره هنوز تحقیق اصولی در کشور ما انجام نشده، اظهارنظرها البته بیشتر حدس و گمان است و باید با تأمل بیشتری در این باره به بررسی و پژوهش پرداخت تا مشخص شود علت بروز پدیده‌های اینچنینی چیست. مثالش هم در ابعاد بزرگتر، پدیده پاشایی و تتلو.»


سید جواد میری، جامعه‌شناس؛

جامعه دچار معلولیت فکری شده است

معلولیت جسمی یک فرد پیش و بیش از اینکه یک امر فردی باشد امری جمعی است. به این معنا که نشان از این دارد که جامعه ما در چه سطحی قرار گرفته و نسبت به مسئله معلولیت چه واکنشی یا عکس‌العملی نشان می‌دهد.