الزامات و ضرورت‌های رعایت «اخلاق خبر» در گپ و گفتی با علیرضا رجایی؛

اخلاق حرفه‌ای، ستون ثابت روزنامه‌نگاری

پای اخلاق و شرافت حرفه‌ای که به میان می‌آید، آزادی و سلامتی اولویتش نیست و دقیقاً به همین دلیل است که این روزها روی تخت بیمارستان است، با صورتی که نمی‌خندد، علیرضا رجایی می‌خندد، اما صورتش نمی‌خندد تا یادآوری باشد برای هزینه‌هایی که باید پرداخت تا اخلاقی زیست و روزنامه‌نگار بود. ساده‌گیراست و خنده‌رو، مردم‌دار و مؤدب، اما برای آنچه که بیرون حلقه اخلاقیاتش قرار بگیرد اهل مماشات نیست.


ديدگاه كارشناسان علوم انساني در خصوص مسئوليت‌پذيري در جامعه

وظیفه‌شناسی؛ حلقه گمشده در جامعه ما

فردی که سال‌ها با دقت وظیفه‌ای که به او سپرده شده بود را انجام داده و تنها یک بار بی‌توجهی کرده و همان یک بار چنین فاجعه‌ای به دنبال داشته. ساعت ٧:٢٢ صبح روز جمعه ۵ آذر ۱۳۹۵ بود که خطای یکی از متصدیان راه آهن، باعث برخورد دو قطار سمنان- مشهد با قطار تبریز – مشهد شد.