روزنه امیدی که بانک مرکزی وعده‌اش را داد:

ازدواج با وام «ضربتی»

حدود یک ماه پیش بود که مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از اجرای طرح «ضربتی» برای اعطای وام ازدواج به زوج‌های در نوبت مانده بانک‌ها خبر داده بود، اکنون باید دید وضعیت آماری و کارایی این طرح تا چه حد بوده است.