مدیر امور مالی دانشگاه خبر داد:‌

تماس‌های تلفنی مبنی بر انتقال وجوه نقد غیرمجاز است/ تمامی واریزها و پرداخت‌ها از طریق بانک کارگزار دانشگاه انجام می‌شود

مدیر امور مالی دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به اینکه تمامی واریزها و پرداخت‌های دانشگاه از طریق بانک کارگزار انجام می‌شود،‌ بیان کرد: هرگونه تماس که از طرف افراد به عنوان کارکنان امور مالی دانشگاه جهت دریافت وجه نقد انجام می‌شود، مورد تأیید حوزه امور مالی دانشگاه نیست.