مهدي تقوي:

نقشه راه اقتصاد کشور

مهدی تقوی عنوان کرد: اکنون که منابع مالی قابل توجهی به واسطه اجرایی شدن برجام در اختیار داریم، به جای واردات کالاهای مصرفی آن را برای واردات مواد اولیه تولید با ارزش افزوده بالااختصاص دهیم و سرمایه گذاری اقتصادی داشته باشیم.