رئیس شبکه هپاتیت ایران می‌گوید كه ایران برای ریشه‌کنی هپاتیت C، ١٤‌سال مهلت دارد؛

یک میلیون و ۵٨۴ هزار ایرانی، مبتلا به هپاتیت

یک‌میلیون و ۴٠٠‌هزار بیمار مبتلا به هپاتیت B و ١٨۴‌هزار بیمار مبتلا به هپاتیت C هستند انتقال ویروس هپاتیت C از کشورهای پاکستان، افغانستان، تاجیکستان، عراق و جمهوری آذربایجان نگران‌کننده است ایران تا‌ سال ١۴١٠ باید هپاتیت C را در میان مبتلایان به هموفیلی، تالاسمی و دیالیزی ریشه‌کن کند