دکتر جمشید پژویان

نیازمند سرمایه‌گذاری مجدد در ماشین‌آلات و ابزارهای صنعتی هستیم

استاد دانشگاه علامه طباطبائی گفت: فقدان یک انسجام، همبستگی و پیوستگی در مجموعه دولت جهت هدایت اقتصاد منطبق بر یکسری سیاست‌های ساختاری اقتصادی نیز خود علت اساسی در عدم تحقق اقتصاد مقاومتی به‌ویژه در بخش صنعت است.