رونمایی از اسکناس جدید؛

آرامگاه حافظ بر پول جدید نقش بست

با حضور حسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان از چند سامانه بانکداری الکترونیکی و نظارت بانک مرکزی رونمایی شد.