درهاي آكادمي اسكار به روي ٧٤٤ سينماگر باز شد

دعوت از سینماگران ایرانی برای عضویت در آکادمی اسکار

آکادمی علوم و هنرهای سینمایی برای عبور از تبدیل شدن به گردهمایی مردان سفیدپوست، برای دومین سال متوالی صدها سینماگر زن و هنرمندان اقلیت‌ها و قومیت‌های مختلف را به عضویت در آکادمی دعوت کرد. ٧۴۴ سینماگر برای پیوستن به این سازمان دعوت شده‌اند (گرچه اسامی ٣٠ سینماگر در چندین شاخه تکرار شده است) که اگر این دعوت‌ها مورد پذیرش قرار گیرند، مجموع اعضای آکادمی حدود ٨۵٠٠ نفر می‌شود.