معرفی راه‌های دارویی ترک سیگار؛

ویتامین‌ها‌یی که نیکوتین را از بدن خارج می‌کنند

نیکوتین بدن شما را از مواد مغذی تهی می‌کند که شما باید در هنگامی که سیگار می‌کشید یا سیگار را ترک می‌کنید (و نیکوتین از بدنتان خارج می‌شود) آنها را جایگزین کنید.به گفته انجمن سرطان آمریکا، حتی زمانی که شما سیگار را ترک می‌کنید، نیکوتین برای ۳ تا ۴ روز در بدن تان باقی می‌ماند.