ورود دهه هفتادي‌ها به رقابت کنکور باعث کاهش داوطلبان شده‌ است؛

کاهش نیم‌میلیونی داوطلبان کنکور طی ۱۰ سال

کنکور از سال‌های اوج خود فاصله گرفته ‌است. در سال‌های پایانی دهه ۷۰ و ابتدایی دهه ۸۰، متولدان دهه ۶۰ به‌واسطه جمعیتی بالایی که داشتند، پشت کنکور را شلوغ‌تر از همیشه کردند. حتی افزایش ظرفیت‌ها در دانشگاه‌ آزاد اسلامی و دانشگاه‌های غیرانتفاعی برای متولدان دهه۶۰ و موجی که برای حضور در دانشگاه ایجاد کردند، کافی نبود.