رئيس اداره سرمايه انساني سرباز ستاد کل نيروهاي مسلح خبر داد:

تخفیف جریمه مشمولان غایب خانواده‌های کمیته امداد و بهزیستی

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح درخصوص آخرین جزئیات جریمه غیبت سربازی و تخفیف ۵۰ درصدی جریمه غیبت سربازی برای خانواده‌های کمیته امداد و بهزیستی سخن گفت.