نشست «پیشگیری از فساد در نظام حقوقی نیجریه» برگزار شد؛

«مدیریت ضعیف» عامل اصلی فقر آفریقا/ قبول نکردن رشوه در این کشور بی‌احترامی است

در این نشست دانشجوی نیجریه‌ای مقطع دکتری دانشگاه علامه با توصیف شرایط کشورش گفت: سفیران مستعمره‌نشین و قوانین ارتشی و بده-بستان بین ارتش و افراد نخبه به رشد فساد در نیجریه منجر شده و وجود نداشتن اراده قوی، سیاسی‌سازی کمپین‌ها، محرمانه بودن بخش عمومی و خصایص فرهنگی و خرافات، قوانین منطقه آفریقا را در مبارزه با فساد ناکارآمد کرده است.