رئیس سازمان امور دانشجویی وزارت علوم:

۴۰ درصد دانشجویان نگران وضعیت اقتصادی‌شان هستند

رئیس سازمان امور دانشجویی وزارت علوم گفت: ۴۰ درصد دانشجویان نگران وضعیت اقتصادی شان هستند. ما باید دانشجویانی که چنین نیازهایی را دارند بشناسیم تا کمک‌های بهتری به آنها کنیم.