‍‌نگاه کارشناسان به وضعیت فعلی دانشگاه‌ها؛

مسعودی: ادغام‌سازی دانشگاه‌ها لازمه بقای علمی/ لطفی: علم و ثروت، مکمل یکدیگر/ محمدی: افول سطح علمی دانشگاه‌ها به اثبات نرسیده است

استاد دانشگاه سوره درباره وضعیت دانشگاه‌ها گفت: درمورد مدرک‌گرایی باید گفت متاسفانه موضوعی است که این روزها بسیار به چشم می‌خورد و با توجه به این‌که آموزش عالی در کشور ما گسترش پیدا کرده، آسان‌ترشدن آزمون‌های ورودی موجب شده سطح علمی روبه افول پیش رود، زیرا برداشتی که از طرف متقاضیان ورود به دانشگاه می‌شود تا حدودی کاهش پیدا کرده است.