توسط یکی از شرکتهای وابسته به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی؛

نرم افزار تایپ صوتی آنلاین تولید شد

نرم‌افزار آموزش « تایپ صوتی آنلاین» و « تبدیل عکس کتاب به متن تایپ شده » توسط یکی از شرکتهای وابسته به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی تولید و در دسترس قرار گرفت.