در نشست رؤسای دانشگاه‌های کشور:

قائم‌مقام وزیر علوم، سیاست‌ها و برنامه‌های جدید این وزارتخانه را تشریح کرد

قائم مقام وزیر علوم و رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت ممیزه مرکزی، بر لزوم ضرورت بازنگری در آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی تأکید کرد و گفت: نیازمند بازنگری آیین‌نامه استخدامی برای اعضای هیئت علمی آموزشی که فقط به امر آموزش می‌پردازند، هستیم.