سیدحسین هاشمی مطرح کرد:

تلاش دولت و استاندار تهران برای حفظ نشاط سیاسی دانشگاه‌ها

استاندار تهران با بیان اینکه از سال گذشته تا برگزاری انتخابات در ٢٩ اردیبهشت ماه امسال، شاهد فضای باز سیاسی و حضور تشکل ها بدون حاشیه در محیط دانشگاه ها بودیم، گفت: دولت و استانداری تهران برای حفظ نشاط سیاسی در دانشگاه ها تلاش می کنند.


در نشستی با رؤسای دانشگاه‌های کشور؛

روحانی: به جای بستن، جوانان باید برای تعامل درست با فناوری‌های فردا آماده شوند

رئیس جمهوری دانشگاه ها را منشاء نشاط و حرکت های بزرگ اجتماعی برشمرد و با تاکید بر اینکه باطن دانشگاه باید دانشجو محور باشد، اظهار کرد: وظیفه اساتید آماده کردن دانشجویان برای مدیریت مراکز مهم کشور، به ویژه مراکز اقتصادی و فرهنگی است. همچنین دانشگاه یکی از حوزه‌های مهم نشاط اجتماعی محسوب می‌شود و این وظیفه رؤسای دانشگاه‌ها است که با نیروی جوانان این نشاط را تامین کنند.