عضو هیئت علمی مرکزی همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم؛

رضایت وزارت علوم از فعالیت‌های بین‌المللی دانشگاه علامه

کرمی، عضو هیئت علمی مرکزی همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم خاطرنشان کرد: ما از وضعیت حوزه بین‌المللی دانشگاه علامه طباطبائی رضایت کامل داریم و این دانشگاه هر گونه درخواست‌ها، نامه‌ها و تقاضاهای ما را به نحو احسن پاسخ می‌دهند.