حسین اسکندری در نشست «ذهن، اطلاعات، ارتباطات»: (3)

«حافظه» همان مدل ذهنی در روان‌شناسی است/ «استعاره‌سازی» و «روایت‌سازی» دو کارکرد اساسی ذهن هستند

عضو هیئت علمی گروه روان‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به اینکه زبان یا ذهن که به زبانِ زبان سخن می‌گوید دو کارکرد اساسی «استعاره‌سازی» و «روایت‌سازی» دارد، گفت: استعاره به معنی ساخت مدل و بیان معنی از طریق آن مدل است، روان‌شناسی پر از استعاره است، استعاره‌سازی به نیمکره راست ما برمی‌گردد و کار آن ساختن ایماژ است لذا کل سوء تفاهم‌های موجود در روابط انسانی به همین امر بر می‌گردد اما «روایت‌سازی» به نیم کره چپ بر می‌گردد و روایت مرکز ثقل روانشناسی، نورولوژی و نظایر آن است.


انسان از آنچه خیال می‌کند به خودش ناآگاه‌تر است؛

دریچه‌ای جدید در علوم اجتماعی

نیچه در یکی از نوشته‌هایش در تشریح انسان می‌گوید: «انسان موجودی تاریک و پیچیده است. خرگوش صحرایی را موجودی با هفت لایه می‌دانند اما در مقایسه با آن، انسان را باید با هفتاد برابر آن هفت لایه تصور کرد. آنقدر دارای لایه‌های مختلف است که هیچ‌گاه نمی‌توان گفت بله! توی واقعی این هستی. » و فروید نیز بر صحت این گفتار مهر تایید گذاشته است و در ادامه موجی که از اواسط قرن بیستم آغاز شده بود، انسان را موجودی تعبیر کرد که بر خلاف تصور خودش، بر خویشتن خویش ناآگاه است.