از سرخاب تا مقبره‌الوزرا

ورق زدن داستان تبریز در گورستان‌های تاریخی شهر

هر چند تغییر کاربری گورستان‌های قدیمی به پارک‌ها و مراکز مختلف در تبریز هم مثل خیلی از شهرهای دیگر امری بسیار مرسوم است ولی در بازه همین تحولات شهری، نام و نشان‌های بی‌شماری در فراسوی تاریخ تبریز دفن و از یادها فراموش می‌شود.