درباره نهضت جنگل و ریشه‌های آن؛

قیام میرزا اسلامی بود

درباره میرزا کوچک‌خان واقعیت این است که او یک مسلمان معتقد‏ و یک روحانی مومن بوده و قیام او یک قیام اسلامی و در راستای قیام‌های دیگری است که فقط و فقط منشأ ‌دینی داشته‌اند.دلیل‌ها و گواه‌های بسیاری در تأیید این موضوع هست؛ سند اول اعلامیه‌ای است به قلم خود میرزا کوچک.


رویکردها و نگرش‌های اساسی ارگان یک نهضت؛

روزنامه جنگل

می‌توان پدیداری نهضت جنگل را در سال‌های همزمان با جنگ جهانی اول حرکتی سیاسی و اجتماعی تلقی کرد که ساختار و کارکرد آن با چارچوب‌های ذکر شده همخوانی دارد. این حرکت در سال ۱۳۳۴ ق پایه‌گذاری شد، با فراز و فرودهایی بیش از ۷ سال ادامه یافت و در نهایت با از دست دادن رهبر نهضت در سال ۱۳۴۰ ق به پایان رسید.