سید مهدی طاهری مطرح کرد:

هدف «کتابخانه دیجیتالی» دسترسی آسان پژوهشگران روس به منابع ایرانی است

رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علامه طباطبائی گفت: قرار است در کتابخانه دیجیتالی تمامی منابع درباره ایران به اشتراک گذاشته شود و هرچه منبع درباره ایران و اسلام است توزیع شود.