میثم مهدیار:

جای خالی تعهد اجتماعی در هنر انقلاب

میثم مهدیار، دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی فرهنگی دانشگاه علامه طباطبائی و معاون پژوهشی پژوهشکده فرهنگ و هنر اظهار کرد: از منظر لیبرال‌های کلاسیک «هنر متعهد» به سرسپردگی هنر به اصحاب سیاست و قدرت تفسیر می‌شود و از این جهت هنر متعهد به کل نفی می‌شود ولی در نگاه دینی هنر مانند هر امر دیگری متعهد به غایاتی است و به عنوان مثال در نگاه امام (ره) اساساً هنر با تعهد و مسئولیت معنا می‌شود.


میثم مهدیار:

بازتولید بی‌عدالتی در شبکه‌های اجتماعی

به نظر می‌رسید با ظهور شبکه‌های اجتماعی هرکسی خودش یک تریبونی دارد و می‌تواند پیامش را به دیگران انتقال بدهد و به اشتراک بگذارد و به طور کلی شبکه‌های اجتماعی را به نوعی در خدمت عدالت رسانه‌ای قلمداد می‌کردند. امروز می‌توان از زاویه دیگری به این مسئله نگاه کرد، از این زاویه که شبکه‌ها خودشان در اختیار بی‌عدالتی اجتماعی قرار می‌گیرند.