مجتبی اميری:

جعل مدرک برای آموزش مدیریت در کلاس جهانی

شاید حکایت شعرخوانی مردی در حضور انوری را شنیده باشید که ادعا می‌کرده که خود انوری است! و گمان کرده باشید که این تنها به یک افسانه مانند است. اما ماجرای این حکایت در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران رخ داده است، مردی با سه روزمه و سه هویت مختلف.