محمدرضا ضیایی‌بیگدلی در بیستمین سالگرد تأسیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی:

اولین دانشکده حقوق و علوم سیاسی بعد از انقلاب متعلق به ماست

مسئول راه‌اندازی و اولین رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی با ذکر نحوه شکل‌گیری این دانشکده گفت: بیست سال از تأسیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی گذشته است و در واقع دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی اولین دانشکده حقوق و علوم سیاسی پس از انقلاب است.