اکرم‌السادات آهنگری تاکید کرد؛

لزوم ارتقای سطح آگاهی مسئولان در تحقق رویکرد اجتماعی مبارزه با موادمخدر

اکرم السادات آهنگری، استاد دانشگاه علامه طباطبائی می‌گوید: در بحث اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر باید مسئولان بویژه دست اندرکاران فرهنگ و اقتصاد به هم اندیشی مثبت برسند که برای مقابله با اعتیاد آموزش و حل بیکاری راه کار اصلی است.


ماه‌منیر افشنی مطرح کرد:

بیکاری عاملی مهم در بروز اعتیاد

استادجامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی درباره اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر گفت: پرنشدن اوقات فراغت جوانان و بیکاری، نقش بسیار مهمی در گرایش به مصرف مواد مخدر دارد.