فروغ در جست‌وجوی ساحت زندگی فردی؛

وقتی امر شخصی امر سیاسی است

مهدی خوئی، جامعه‌شناس در مراسم گرامی‌داشت فروغ فرخزاد با اشاره به روایت‌های مردسالارانه از زندگی و شعر این شاعر، اهیمت یافتن ساختار شعر فروغ را به این دلیل دانست که شعر فروغ شعر اتوبیوگرافی است، یعنی ما کودکی، نوجوانی، عشق، ازدواج، طلاق، جمع‌های روشنفکری و غیره را به وضوح در شعر فروغ می‌بینیم.