سعید حمیدیان در سلسله نشست‌های شعر معاصر:

اخوان ثالث میهن‌پرستی ناب بود/ زمانش فرا رسیده که برخیزیم

استاد ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی گفت: اقامت کوتاه مدت مهدی اخوان ثالث در خوزستان و دیدن کشتی‌های نفتکش که شیره جان ما ایرانیان را برای ازمابهتران می‌بردند باعث به وجود آمدن شعر «ناگه غروب کدامین ستاره» شد. بعد از کودتای سال ۱۳۳۲ به وقیح‌ترین شکل ما را استعمار کردند و ثروتمان را بالا کشیدند.


نویسنده و بازیگر

رضا کیانیان

ما شعر کتیبه را می‌خواندیم و فقط همان قسمت‌ها را که از پاهاى به زنجیر بسته و زخمی می‌گفت و از کوششى که کتیبه را برگردانند و ببینند آن سوى کتیبه چه نوشته است، خوش‌مان مى‌آمد! «کسى راز مرا داند، که از این سو به آن سویم بگرداند» و دوست داشتیم وقتى کتیبه را برمی‌گرداندیم، نوشته باشد: به پا خیزید و ستمگر را نابود کنید!!!!