محمدمهدی فرقانی:

روزنامه‌نگاری تحقیقی صرفاً افشای اسناد نیست

همه مدیران به‌طور کلی و سوءاستفاده کنندگان به‌طور خاص به‌شدت باید از افشاگری‌های روزنامه‌نگاران چه در حوزه روزنامه‌نگاری عادی و بخصوص روزنامه‌نگاری تحقیقی ترسان باشند. ولی امروز می‌بینیم به دلیل محدودیت‌هایی که روزنامه‌نگاری در کشور ما با آن روبه‌رو است این ترس و پاسخگویی وجود ندارد.در همه جای جهان روزنامه‌نگاران تحقیقی تحت فشار و تهدید هستند. اما شدت و ضعف آن در کشورهای مختلف متفاوت است. در برخی از کشورها یا سنت تاریخی‌شان یا قوانین نهادی‌شان کمک می‌کند تا روزنامه‌نگاران تحقیقی با آزادی بیشتری عمل کنند.


علیرضا پاکدهی:

تلویزیون در تبلیغات نمی‌خواهد به مخاطب عام توجه کند

آگهی‌های زیادی هرروزه در تلویزیون پخش می‌شود و همه آن‌ها سعی دارند به‌نوعی بر مخاطب نفوذ کنند و در نگاه یک مخاطب عام هر چه آگهی‌ها با دنیای واقعی‌ همراه‌تر باشد، اثر بیشتری خواهد داشت، اما آیا صداوسیما در قبول و پخش آگهی‌ها به چنین نکاتی توجه می‌کند؟