سارا رحیمی:

«ای بی‌خبر بکوش که صاحب خبر شوی»…

اما در کنار همه این مشکلات، آنچه که از خبرنگاران انتظار می‌رود، چیزی جزء تعهد، صداقت، بی‌طرفی، حق‌گویی و در نظر گرفتن منفعت عمومی نیست، آنها چشم و گوش مردم و پل ارتباطی بین مردم و مسئولان هستند بنابراین باید به کشف حقیقت‌ها بپردازند.