واکنش وزارت علوم به انتخاب عضو جدید کمیته تأیید رشته‌های دانشگاه آزاد؛

اطلاعیه وزارت علوم در خصوص صدور مجوز رشته های دانشگاهی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با صدور اطلاعیه ای تاکید کرد که صدور مجوز رشته محل‌های دانشگاهی، منحصراً در اختیار شورای گسترش وزارتخانه‌های علوم و بهداشت است.