تجربه دختر سعودی؛ احساس کردم از قفس آزاد شده‌ام؛

رانندگی حق من است

منال‌الشریف یکی از فعالان حقوق زنان در عربستان صعودی است که در‌ سال ٢٠١١ کمپینی برای حق رانندگی زنان به […]