سرنوشت جدال حقوقی توییتر و دولت آمریکا در دادگاه تعیین می‌شود؛

«حدود» درخواست‌های دولت برای افشای اطلاعات کاربران

جدالی حقوقی بین توییتر و دولت آمریکا، همچنان ادامه دارد. این جدال از زمان ریاست‌جمهوری باراک اوباما آغاز شد. توییتر تقاضای دولت مبنی بر انتشار فقط «حدود» درخواست‌های دولت برای افشای اطلاعات کاربران را خلاف می‌خواند. جدال حقوقی چندساله توییتر و دولت آمریکا در پی صدور حکمی از سوی دادگاه به مرحله جدیدی وارد شد.